ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ;

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ: ΠΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
July 3, 2019
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ;
July 5, 2019
Share

Η άδεια άνευ αποδοχών, δεν ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία,

αλλά στηρίζεται στο άρθρο 361 ΑΚ περί ελευθερίας των συμβάσεων.

Η λήψη της αδείας άνευ αποδοχών δεν στερεί στον μισθωτό το δικαίωμα λήψεως της κανονικής αδείας.

Ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως καταγγελίας.

Δεν λαμβάνεται υπόψη, πλην αντιθέτου συμφωνίας, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας-προϋπηρεσίας για την χορήγηση μισθολογικών παροχών για τις οποίες προϋποτίθεται η συμπλήρωση  χρόνου πραγματικής υπηρεσίας.