Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ ΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΩΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ;

Share

Η επέκταση ισχύος της κηρυσσομένης ως γενικώς υποχρεωτικής ΣΣΕ ή ΔΑ

και η δεσμευτικότητά της για όλους τους εργοδότες και μισθωτούς αρχίζει από την δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από την ημερομηνία που έχει το ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται η απόφαση.

Συνεπώς, δεν έχει αναδρομική ισχύ.