ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ;

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ;
July 4, 2019
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ;
July 8, 2019
Share

Ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση

να απέχει από πράξεις ανταγωνισμού όσο διαρκεί η σύμβασή του.

Καταρχάς, λοιπόν, μία τέτοια απαγόρευση είναι εύλογη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας.

Παρατηρείται όμως έντονα το φαινόμενο, να περιορίζεται η δυνατότητα διενέργειας ανταγωνιστικών πράξεων εκ μέρους του εργαζομένου, τόσο ατομικά όσο και εταιρικά, ακόμη και μετά τη λήξη αυτής, μέσω απαγορευτικών ρητρών που τίθενται εκ μέρους του εργοδότη και συνομολογούνται και από τον μισθωτό.

Εφόσον υπάρχει τέτοια ρήτρα,

ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ομοειδή επιχείρηση.

Για την νομιμότητα των ρητρών αυτών, λαμβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια ισχύος τους και το τοπικό επίπεδο που καταλαμβάνουν.

Συνήθως, προβλέπεται και η χορήγηση κάποιας εύλογης αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαγόρευση.