ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;

ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;
June 30, 2019
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
July 2, 2019
ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;
June 30, 2019
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
July 2, 2019

ID:82019273

Share

Οι μισθωτοί, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών

ή άλλων μελλών της οικογένειάς τους, έχουν δικαίωμα να λάβουν άδεια ίση με έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Η εν λόγω άδεια, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά,

ενώ μπορεί να αυξηθεί σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες εάν ο δικαιούχος έχει δύο παιδιά ή δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες εάν έχει τρία παιδιά και άνω.

Σημειωτέον ότι, η άδεια αυτή, χορηγείται χωρίς αποδοχές.