ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ;
June 27, 2019
ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
June 30, 2019
ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ;
June 27, 2019
ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
June 30, 2019
Share

Η αποζημίωση απόλυσης δε θεωρείται μισθός, κι επομένως

δεν υπόκειται στο περιορισμό του ασυμψήφιστου που προβλέπεται στο άρθρο 664 ΑΚ.

Συνεπώς, είναι επιτρεπτός και νόμιμος ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης με τυχόν ανταπαίτηση του εργοδότη από δάνειο ή προκαταβολή αποδοχών ή από ζημία που προκάλεσε ο μισθωτός από αμέλεια/δόλο ή με ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν το μισθωτό.

Ως εκ τούτου, τυχόν καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όταν η αποζημίωση που οφείλεται στο μισθωτό συμψηφίστηκε με ανταπαίτηση που είχε ο εργοδότης, είναι έγκυρη.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η απόλυση ακυρωθεί δικαστικά, η αποζημίωση που καταβλήθηκε στο μισθωτό, συμψηφίζεται με τις αποδοχές που οφείλονται σε αυτόν για το χρονικό διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη.