ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
June 30, 2019
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;
July 1, 2019
Share

Με τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα,

αναστέλλεται η υπηρεσιακή του δράση και απομακρύνεται από τα κύρια και παρεπόμενα καθήκοντά του, χωρίς να όμως να λύνεται η υπαλληλική του σχέση.

Ωστόσο, το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας, δεν υπολογίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Περαιτέρω, υφίσταται περικοπή των αποδοχών του ύψους 25%