ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ;

Share

Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

Ως εκ τούτου, στους υποψήφιους οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού, εφόσον η στρατιωτική θητεία έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

Σημειωτέον ότι, ο διορισμός ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης διορισμού.