ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης,

έχει την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση με βάση δικά του κριτήρια. Η εξουσία του αυτή ανήκει στο λεγόμενο διευθυντικό του δικαίωμα. Ωστόσο, το διευθυντικό δικαίωμα δεν επιτρέπεται να ασκείται καταχρηστικά (δηλαδή, πέρα από τα όρια που θέτει η κοινή λογική, αλλά και τα εκάστοτε ηθικά και κοινωνικά πρότυπα). Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση, αν ο εργοδότης τοποθετήσει συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει σε τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα. Δεν πρόκειται για απλή μισθολογική ή βαθμολογική προαγωγή που συνδέεται με τις ικανότητες του εργαζομένου, αλλά για επιλογή του εργοδότη που αφορά την διεύθυνση και την οργάνωση της επιχείρησης.