ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
September 11, 2018
EUROSTAT: ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
September 11, 2018
Share

Επίδομα ανεργίας θα καταβάλλεται πλέον

στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς ασφαλισμένους απασχολούμενους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το επίδομα δικαιούνται όσοι αποδεδειγμένα έχουν διακόψει το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση, δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης και δεν έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για την χορήγηση βοηθήματος πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την διάρκεια ασφάλισης, το ύψος του καθαρού εισοδήματος, τη διακοπή του επαγγέλματος και την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών. Το βοήθημα ύψους 360 ευρώ τον μήνα καταβάλλεται για τουλάχιστον 3 μήνες. Η διάρκεια καταβολής και το ποσό του βοηθήματος καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης.