ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον εργαζόμενο

για τους όρους σύμβασης ή σχέσης εργασίας. Ειδικότερα, η πληροφόρηση πρέπει να περιλαμβάνει:

– τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων,

– τον τόπο παροχής εργασίας ή την έδρα της επιχείρησης,

-τη θέση του εργαζομένου, το βαθμό του και το αντικείμενο της απασχόλησης του,

-την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο,

– τη διάρκεια της άδειας με τις αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος,

– το ύψος της αποζημίωσης και τις προθεσμίες σε περίπτωση λύσης της σχέσης ή σύμβασης εργασίας,

– τις αποδοχές του εργαζομένου και την περιοδικότητα της καταβολής τους, και

– τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πληροφόρηση των 4 τελευταίων στοιχείων μπορεί να γίνει και με παραπομπή στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.