ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ; ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
July 13, 2019
ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟ 2018 ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ
July 14, 2019

Speaker at Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall.

Share

Αμοιβή για υπερωριακή εργασία καταβάλλεται στους εργαζομένους για τις ώρες απασχόλησής τους

πέραν του νομίμου ωραρίου και μάλιστα απαραίτητη είναι η προηγούμενη λήψη άδειας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε σεμινάρια που διοργανώνει η επιχείρηση, για τους σκοπούς της επιμόρφωσης και ενημέρωσης τους, προκειμένου – για παράδειγμα- να ανταποκριθούν οι τελευταίοι στις εξελίξεις και απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας, όταν αυτά διοργανώνονται με έξοδα της επιχείρησης, δε δικαιούνται αμοιβή για τις ώρες εκπαίδευσής τους, εκτός αν υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων και της επιχείρησης αντίθετη συμφωνία.

Πολύ περισσότερο δε, αποκλείεται αμοιβή όταν τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου των εργαζομένων, έστω και αν υπάρχει ολιγόωρη παράταση.