ΜΠΟΡΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗΣ;

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;
July 16, 2019
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
July 18, 2019
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;
July 16, 2019
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
July 18, 2019
Share

Κάθε εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου

με την οποία οι αξιώσεις του εργαζομένου από υπερωριακή εργασία θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από τις τυχόν υπέρτερες αποδοχές, ανεξαρτήτως ωρών εργασίας πέραν του ωραρίου, είναι άκυρη. Ο εν λόγω περιορισμός ισχύει είτε πρόκειται για παράνομη είτε πρόκειται για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.

Ωστόσο είναι δυνατόν να συμφωνηθεί έγκυρα,

εκ των προτέρων, μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι θα καταβάλλεται στον τελευταίο ορισμένο χρηματικό ποσό έναντι συγκεκριμένου αριθμού υπερωριών που θα πραγματοποιούνται από τον εργαζόμενο κάθε φορά, πέραν του ποσού των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου. Είναι δηλαδή δυνατό να χορηγείται ένα μηνιαίο ποσό για την υπερωριακή εργασία, το οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές του μισθωτού, αλλά θα εξαρτάται κάθε φορά από τις ώρες που ο εργαζόμενος θα εργασθεί υπερωριακά.

Εντούτοις τα ανωτέρω δεν ισχύουν όσον αφορά

στους διευθύνοντες υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας τους και  την αμοιβή για την παροχή υπερωριών, δηλαδή είναι επιτρεπτή η υπερωριακή τους απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή, δεδομένου ότι αυτοί συνήθως λαμβάνουν αποδοχές αρκετά υψηλότερες από τις νόμιμες αμοιβές.