ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ;

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
July 18, 2019
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;
July 19, 2019
Share
Η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών από δημόσιο υπάλληλο,
στις οποίες μάλιστα παρέχεται και φροντίδα περιποίησης (πχ καθαριότητα δωματίων, αλλαγή ιματισμού κ.α.) αποτελεί εμπορική πράξη,

η οποία προσδίδει την εμπορική ιδιότητα όταν ασκείται κατά σύνηθες επάγγελμα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποίησης ή μη προσωπικού.

Επομένως, εφόσον πρόκειται για άσκηση εμπορίας, η ανωτέρω δραστηριότητα εμπίπτει στο απόλυτο ασυμβίβαστο της παρ. 3 του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα και άρα απαγορεύεται.