ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ;

Share

Καταρχήν, το υπουργείο Εσωτερικών έχει υιοθετήσει, μέσω εγκυκλίων,

τη θέση ότι δεν είναι δυνατή η τμηματική χορήγηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, καθώς ο χρόνος των εννέα μηνών πρέπει να εξαντλείται στο σύνολό του, δηλαδή να λαμβάνεται για συνεχές χρονικό διάστημα μέχρι το παιδί να γίνει τεσσάρων ετών.

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν αναφορών που αφορούσαν τη μη δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της 9μηνης άδειας, εξέθεσε με πόρισμά του, την παραπάνω προβληματική πρακτική και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εργασιακή πραγματικότητα και η σύγχρονη κοινωνικοοικονομική ζωή, απαιτούν ευελιξία στον τρόπο χορήγησης της άδειας ανατροφής και άρα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα τμηματικής χορήγησης αυτής.

Περαιτέρω, η νομολογία των δικαστηρίων (π.χ. 588/2013 Δ.Εφ.) υποστηρίζει τη θέση ότι, η άδεια ανατροφής εννεάμηνης διάρκειας, είναι δυνατόν να λαμβάνεται και τμηματικά εντός της τετραετίας.