Η «ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ» ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΑΝΕΡΓΙΑ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
September 11, 2018
ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΑΝΕΡΓΙΑ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

τουλάχιστον 1.200.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή περίπου το 60% των μισθωτών, αμείβονται βάσει ατομικών συμβάσεων. Μάλιστα, ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί και να φθάσει το 1.600.000 (80%) μέχρι το τέλος του 2013. Παράλληλα, όλο και περισσότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατρέπονται σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας. Επίσημα, το ΣΕΠΕ έχει καταγράψει 85.000 μετατροπές συμβάσεων σε ευέλικτες κατά το 2012.

Επιπλέον, περισσότερες από 106 κλαδικές συμβάσεις έχουν λήξει ή καταγγελθεί. Η πλειοψηφία αυτών έχει αντικατασταθεί με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις με μειώσεις μισθών ως 30%.  Για άλλες 45 συμβάσεις, μεταξύ αυτών και εκείνη των τραπεζικών υπαλλήλων, ισχύει η μετενέργεια από τις 14 Φεβρουαρίου ως τις 15 Μαΐου, προκειμένου να διαπραγματευθούν και να υπογραφούν οι νέες συλλογικές. Μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 2013 έχουν υπογραφεί 70 επιχειρησιακές συμβάσεις με μειώσεις μισθών ως και 25%, καταργήσεις επιδομάτων και ελαστικά ωράρια εργασίας.