ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ!
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΥΠΗΚΟΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ!
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΥΠΗΚΟΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση μεταβίβασης μίας επιχείρησης,

ο αρχικός και ο μετέπειτα εργοδότης είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων (είτε πρόκειται για οργανωμένο σωματείο είτε για εκπροσώπους που θα εκλέξουν μεταξύ τους οι εργαζόμενοι) που θίγονται από την μεταβίβαση για τα εξής σημεία:

– την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης,

– τους λόγους της μεταβίβασης,

– τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζομένους από τη μεταβίβαση, και

– τα προβλεπόμενα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους.

Σημειωτέον ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Επίσης, ο μεταβιβάζων και ο νέος εργοδότης πρέπει από το νόμο να προβούν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε διαβουλεύσεις (δηλαδή διάλογο, με σκοπό να εξευρεθούν όσο το δυνατό πιο συμφέρουσες και “ανώδυνες” για τους εργαζομένους και τον εργοδότη λύσεις) , προκειμένου να συμφωνήσουν για τις αλλαγές στο καθεστώς των εργαζομένων.