ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
July 31, 2019
ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ 12ΜΗΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ, ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ;
August 1, 2019
Share

Καταρχήν, ο εργαζόμενος

υποχρεούται να μην παρέχει την εργασία του σε άλλον εργοδότη για όσο χρόνο διαρκεί η άδειά του.

Τούτο διότι,

σκοπός της άδειας είναι η αποχή του μισθωτού από την εργασία του και η ανάπαυσή του, ενώ παράλληλα διατηρεί την αξίωση του μισθού του από τον εργοδότη.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο αδειούχος μισθωτός απασχοληθεί από άλλον εργοδότη, ο τελευταίος δικαιούται να μην καταβάλλει στο μισθωτό το μισθό του, όπως ορίζει και το άρθ. 5 παρ. 2 του Α.Ν 539/1945.