ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ;
August 5, 2019
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
August 7, 2019
Share

Με το άρθρο 58 του Ν. 4611/2019 προβλέπεται ότι,

αναστέλλεται η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για την αμφισβήτηση του κύρους της απόλυσης καθώς και η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης.

Η εν λόγω αναστολή διαρκεί από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη σύνταξη πρακτικού

που περιέχει την αιτιολογημένη άποψη του Επιθεωρητή ή την αιτιολογημένη γνώμη περί της αδυναμίας διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης.