Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΓΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΕΑΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΩ; ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;
August 12, 2019
ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ
August 15, 2019
Share

Κατά κανόνα η σχέση εργασίας

λύνεται αυτοδίκαια με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου και ο εργοδότης έχει πλέον το δικαίωμα να μη δέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση που, μολονότι παρήλθε ο συμφωνημένος για τη λήξη χρόνος εργασίας, ο μισθωτός εξακολουθεί να εργάζεται, χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι παρατείνεται για αόριστο χρόνο.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ο ορισμένος χρόνος της αρχικής σύμβασης  και το μετέπειτα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συνεχίζεται η παροχή της εργασίας, συναποτελούν μία ενιαία πλέον σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ακόμη κι αν μεσολαβήσει μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξεως της σύμβασης ορισμένου χρόνου και της επαναπρόσληψης του μισθωτού.