ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
August 7, 2019
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ;
August 8, 2019
Share

Ο χρόνος διαλλείματος

δεν αποτελεί πραγματικό χρόνο εργασίας.

Εφόσον ο εργαζόμενος λαμβάνει το διάλλειμα του, υποχρεούται εκτός αντίθετης συμφωνίας να παρατείνει κατ’ αντίστοιχο χρόνο το ωράριό του, την ημέρα που το έλαβε.