ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

«ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 22, 2019
ΔΙΑΣΩΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
September 23, 2019
Share

Η άδεια άνευ αποδοχών,

εγκρίνεται και χορηγείται καταρχήν για έως 1 μήνα, μετά από στάθμιση των αναγκών της υπηρεσίας.

Είναι δυνατόν να χορηγηθεί και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως 5 έτη, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.