ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ 12ΜΗΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ, ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;
July 31, 2019
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
August 2, 2019
Share

Εφόσον η απασχόληση του εργαζομένου σε συγκεκριμένο εργοδότη

είναι χρονικά μικρότερη του ενός έτους, τότε αρκεί η ενημέρωση ότι οικειοθελώς αποχωρεί, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν.