ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ;

Share

Στην εργασία κατά την ημέρα του Σαββάτου,

καταβάλλεται το νόμιμο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30% και της Κυριακής κατά 75%, εφόσον δεν είναι ημέρα εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η μία ημέρα ανάπαυσης που δικαιούται ο εργαζόμενος μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη ημέρα, εφόσον εργάζεται την Κυριακή.