ΕΙΜΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ;
August 21, 2019
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
August 25, 2019
Share

Όσοι συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή σε διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών.

Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη και χορηγείται σε συνεχείς μέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).