Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Share

Η περίπτωση της παροχής πρόσθετης μη συναφούς εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου

αντιμετωπίζεται ανάλογα τις περιστάσεις.

Αρχικά,

ο μισθωτός υποχρεούται να προσφέρει εργασία, εφόσον αυτή προκύπτει από έκτακτη ανάγκη, εντός του νόμιμου ωραρίου και δεν προσβάλει την αξιοπρέπεια του εργαζομένου,  δικαιούται όμως να ζητήσει συμπληρωματική αμοιβή.

Αντιθέτως,

ο μισθωτός δεν υποχρεούται να προσφέρει τακτικά εργασία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα συμφωνημένα καθήκοντά του, ενώ η σχετική αξίωση εκ μέρους του εργοδότη, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των εργασιακών όρων.