ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
September 11, 2018
Share

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

αφορά και την πρόσβαση στην απασχόληση. Άρα, ο εργοδότης δε μπορεί να αρνηθεί να προσλάβει μία εργαζόμενη λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Ειδικότερα, σε εργασία που απαιτείται προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, η εργαζόμενη προσλαμβάνεται χωρίς αυτή την βεβαίωση, εφόσον οι εξετάσεις θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία της ίδιας και του εμβρύου. Τότε, η προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.