ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
Share

Χρόνος υπηρεσίας, ειδικά για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης,

θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο διήρκεσε η σχέση εργασίας, δηλαδή από την πρόσληψη μέχρι την λύση της. Στο χρόνο υπηρεσίας υπολογίζεται και ο χρόνος αναστολής της σύμβασης εξαιτίας ασθένειας, άδειας άνευ αποδοχών ή άλλης αιτίας.