ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΗ Ή ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ!
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΥΠΗΚΟΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Στην καταγγελία δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται

οι αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο εργαζόμενος. Επίσης, δεν χρειάζεται να αναφέρεται ούτε ότι η τέλεση του αδικήματος από τον εργαζόμενο, η οποία επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εργασιακής σχέσης και καθιστά δυσχερή για τον εργοδότη την συνέχισή της. Αυτό που πρέπει να αναφερθεί εγγράφως είναι πως η απόλυση γίνεται ύστερα από μήνυση ή απαγγελία κατηγορίας για αξιόποινες πράξεις.