Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ;

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
Share

Επιχειρησιακή συνήθεια είναι η πρακτική που διαμορφώνεται

μέσα στο χώρο της επιχείρησης από τον ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την σχέση εργοδότη και εργαζομένων σταθερά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, ο νέος εργοδότης δεσμεύεται από την επιχειρησιακή συνήθεια του αρχικού εργοδότη λόγω της ταυτότητας της συνεχιζόμενης επιχείρησης. Ο λόγος είναι πως ο καινούριος εργοδότης αναλαμβάνει αναγκαστικά και αυτόματα όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του προηγούμενου εργοδότη.