ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΚΝΑ ΚΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 15, 2019
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
September 16, 2019
Share

Βάσει του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα,

η άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά 6 μήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός σε περίπτωση γέννησης δίδυμων, τρίδυμων κτλ. τέκνων.