ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΠAIΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΠΤΥΧΙΟ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ;
August 26, 2019
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ;
August 28, 2019
Share

Η σύμβαση εργασίας

είναι άκυρη, εφόσον δεν υπάρχει το απαιτούμενο από το νόμο πτυχίο.

Ο εργοδότης έχει κάθε δικαίωμα να επικαλεσθεί την ακυρότητα της σύμβασης εργασίας και να επιδιώξει  τη λύση της με καταγγελία, καθώς η σύμβαση εργασίας προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου δηλαδή στο άρθρο 174 ΑΚ και είναι για το λόγο αυτό άκυρη βάσει του άρθρου 180 ΑΚ.