ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ;

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ! ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!
September 3, 2019
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑ… ΚΛΙΚ
September 4, 2019
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 410/1988,

το οποίο εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του Δημοσίου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου:

«Οι  διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα θεμελιώδη καθήκοντα, τους  περιορισμούς  και  την  αστική  ευθύνη  των  δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων  εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις για την εντοπιότητα.»

Ως «προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού» νοείται το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη οργανικών θέσεων. Ένας από τους περιορισμούς των δημοσίων υπαλλήλων, στους οποίους αναφέρεται το ανωτέρω άρθρο, νοείται και η απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Επομένως, η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή από υπάλληλο ΙΔΑΧ επιτρέπεται μόνο έπειτα από άδεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.