ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
December 1, 2020
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ;
December 2, 2020

Female cashier giving receipt colleagues working in cafe

Share

Οι ειδικές συμβάσεις μαθητείας  καταρτίζονται

μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν διάρκεια μέχρι ενός έτους και αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του κατώτατου ημερομισθίου.

Κατά τα λοιπά, τα άτομα αυτά με εξαίρεση τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.