ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
August 25, 2019
ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
August 26, 2019
Share

Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας αναψυχής

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, καθώς αυτή αποτελεί μέρος του διευθυντικού του δικαιώματος.

Το διευθυντικό όμως αυτό δικαίωμα υπόκειται σε ορισμένους εκ του νόμου περιορισμούς.

Έτσι, ο εργοδότης υποχρεούται καταρχήν να χορηγήσει την άδεια αναψυχής πριν τη λήξη του έτους.

Επιπλέον, οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο υποβλήθηκε εκ μέρους του εργαζομένου αίτημα για λήψη αδείας.