ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ;

Share

Οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβάλει ο εργοδότης

αναφέρονται περιοριστικά στον ΝΔ 3789/1957.

Αυτές είναι:

α) η προφορική ή έγγραφη παρατήρηση,

β) η επίπληξη,

γ) το πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% του ημερομισθίου και

δ) η υποχρεωτική αποχή από την εργασία με μέγιστο όριο τις 10 ημέρες.