ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΟΥ;

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
Share

Η απόλυση ενός εργαζόμενου μπορεί να γίνει

είτε χωρίς προειδοποίηση (άτακτη καταγγελία) είτε με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία). Στη δεύτερη περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται μετά από την λήξη του διαστήματος-προθεσμίας που ορίζει η νομοθεσία. Οι διατάξεις για την καταγγελία της σύμβασης έχουν θεσπιστεί για να προστατεύουν τους μισθωτούς, επομένως δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εις βάρος του εργαζομένου ακόμα και με τη σύμφωνη γνώμη του. Έτσι, είναι άκυρη κάθε συμφωνία με την οποία καθορίζονται μικρότερα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης. Αντίθετα, έγκυρη είναι η συμφωνία που ορίζει επιμήκυνση των διαστημάτων αυτών, καθώς είναι ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.