ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑ… ΚΛΙΚ
September 4, 2019
ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ
September 6, 2019
Share

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας μετά από προειδοποίηση, 

ο εργαζόμενος δικαιούται, κατά το άρθρο 677 ΑΚ, να ζητήσει από τον εργοδότη του τον απολύτως απαραίτητο, κατά την καλή πίστη κ.λπ. ελεύθερο χρόνο προς εξεύρεση άλλης εργασίας, εάν λόγω της φύσεως της απασχολήσεώς του δεν διαθέτει για το σκοπό αυτόν, άλλον κατάλληλο χρόνο.

Σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως αυτής είναι να προστατευθεί ο μισθωτός από τους κινδύνους της ανεργίας.

Κατά το χρόνο της απουσίας του, ο μισθωτός δικαιούται, να λάβει τις αποδοχές του.