ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑ… ΚΛΙΚ
September 4, 2019
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
September 5, 2019
Share

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας μετά από προειδοποίηση, 

ο εργαζόμενος δικαιούται, κατά το άρθρο 677 ΑΚ, να ζητήσει από τον εργοδότη του τον απολύτως απαραίτητο, κατά την καλή πίστη κ.λπ. ελεύθερο χρόνο προς εξεύρεση άλλης εργασίας, εάν λόγω της φύσεως της απασχολήσεώς του δεν διαθέτει για το σκοπό αυτόν, άλλον κατάλληλο χρόνο.

Σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως αυτής είναι να προστατευθεί ο μισθωτός από τους κινδύνους της ανεργίας.

Κατά το χρόνο της απουσίας του, ο μισθωτός δικαιούται, να λάβει τις αποδοχές του.