ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;

Share

Με τον Ν. 4610/2019 ορίστηκε ρητά ότι η διδακτική ώρα

στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια 45 λεπτών της ώρας.

Συνεπώς, για τους καθηγητές που απασχολούνται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αντιστοιχεί σε παροχή 45 λεπτών εργασίας και όχι 60 όπως ισχύει για τους υπόλοιπους μισθωτούς.