Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 9, 2019
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 10, 2019
Share

Η μεταβίβαση της επιχείρησης

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης στον νέο εργοδότη, ανεξάρτητα από το νομικό κύρος της αιτίας της μεταβίβασης.

Ο νέος εργοδότης

δε δύναται να μεταβάλει μονομερώς επί το δυσμενέστερο τους όρους εργασίας του μιαθωτού.

Ο εργαζόμενος

από την πλευρά του μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή της σύμβασής του.

Σημειωτέον, βέβαια, ότι αν ο εργαζόμενος επιθυμεί να μεταβληθούν οι όροι εργασίας του, έχει τη δυνατότητα να το συμφωνήσει με τον εργοδότη του στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων.