ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
Share

Η συμφωνία για παραίτηση του εργαζομένου από τις νόμιμες μισθολογικές αξιώσεις του

είναι άκυρη είτε είχε γίνει πριν από την παροχή εργασίας είτε μετά από αυτή.

Μάλιστα, η ακυρότητα αφορά:

– τα κατώτατα όρια μισθών,

– το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας,

– τη λήψη αμοιβής για νόμιμες ή παράνομες υπερωρίες,

– την αμοιβή για διανυκτέρευση εκτός έδρας, για τις προσαυξήσεις, για την απασχόληση κατά Κυριακή ή νύχτα, και

– το δικαίωμα λήψης ολόκληρου ή μέρους της αποζημίωσης απολύσεως.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο εργαζόμενος δε μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να εισπράξει αυτά τα χρήματα. Πρόκειται για παροχές που δικαιούται από το νόμο, οι οποίες δε μπορούν να αποκλειστούν ούτε καν με συμφωνία, διότι έχουν θεσπιστεί για την προστασία του.