ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Share

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας στη Βουλή

επαναφέρει το καθεστώς απολύσεων στις συμβάσεις αορίστου χρόνου που ίσχυε πριν την εισαγωγή του”περίφημου” βάσιμου λόγου.

Προκύπτουν όμως σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα για την αναδρομική εφαρμογή του νόμου.

Διαβάστε εδώ την τροπολογία.