ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΘΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργοδότης τροποποιεί τους όρους εργασίας

χωρίς την συγκατάθεση του εργαζομένου, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα από την σύμβαση, το νόμο ή τυχόν υπάρχοντα κανονισμό της επιχείρησης, τότε πρόκειται για μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας. Η μεταβολή είναι βλαπτική (και επιτρέπει στον εργαζόμενο να στραφεί κατά του εργοδότη του), αν προκαλεί στον μισθωτό άμεσα ή έμμεσα υλική ή ηθική ζημιά. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά την μεταβολή, αυτή παύει να είναι μονόπλευρη και πλέον θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί και από τους δύο. Τότε, καταρτίζεται νέα σύμβασηπου τροποποιεί την αρχική, οπότε ο μισθωτός δε μπορεί να στραφεί εναντίον του εργοδότη.