ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
Share

Βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

στην υπόθεση Georgiev κατά Βουλγαρίας (προσφυγή 22381/05), παραβιάζεται το ατομικό δικαίωμα περί δίκαιης δίκης όταν η διαδικασία εργατικών διαφορών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων διαρκεί περισσότερο από τρία έτη. Με άλλα λόγια, η εργατική διαδικασία που διαρκεί τόσο πολύ, 3 χρόνια, παραβιάζει το δικαίωμα του προσφεύγοντος να εξεταστεί η υπόθεσή του δίκαια από τα εθνικά δικαστήρια. Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλες υποθέσεις, δηλαδή μη εργατικές, το ΕΔΔΑ θεωρεί παραβίαση του ατομικού δικαιώματος, όταν η διαδικασία διαρκεί οκτώ, εννέα ή και περισσότερα έτη, όχι μόνο τρία.