ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4623/2019 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΑΥΤΟΥ