ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
Share

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ο εργοδότης είναι συνήθως

ο κύριος της επιχείρησης, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οποίας συνάπτεται η σύμβαση. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το πρόσωπο του εργοδότη, πρώτα εξετάζουμε ποιο είναι το πρόσωπο προς το συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία. Άρα, αυτός είναι ο φορέας της επιχείρησης. Αν αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστεί, εξετάζουμε τότε ποιο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, φέρει τις δαπάνες και τους κινδύνους της επιχείρησης.