ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΑΣΚΩ. ΧΑΝΩ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

ΜΕ 5 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ.
November 4, 2019
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
November 5, 2019
Share

Σε ορισμένα επαγγέλματα απαιτείται από το νόμο

η κατοχή επαγγελματικής άδειας για τη νόμιμη άσκηση τους.

Η έλλειψη αυτής συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης εργασίας. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι ο εργαζόμενος χάνει τα δικαιώματά του, αφού η νομοθεσία του εξασφαλίζει δικαιώματα ανεξάρτητα από το κύρος της σύμβασης.

Ο νόμος, δηλαδή, προστατεύει τον εργαζόμενο απέναντι στον εργοδότη ακόμα και όταν πρόκειται για μια απλή εργασιακή σχέση.

Ο εργαζόμενος, λοιπόν, μπορεί να διεκδικήσει όσες δεδουλευμένες αποδοχές του οφείλονται ακόμα και σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει από τον εργοδότη τις αποδοχές που δεν του εξασφαλίζει άμεσα ο νόμος (π.χ. προμήθειες, αμοιβές που έχουν καθιερωθεί από τον εργοδότη προς άλλους εργαζομένους ως οικειοθελείς και σταθερές, κλπ.) βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.