ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΙΤΗΘΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ;

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
October 1, 2019
ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
October 1, 2019
Share

Στην αμοιβαία μετάταξη,

οι μετατασσόμενοι πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.

Συνεπώς η απάντηση είναι αρνητική.