ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, NOMIKA KAI OIKONOMIKA, ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΟΙ ΟΦΕΛΟΥΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ SITE MAΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
September 11, 2018
ΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
September 11, 2018
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, NOMIKA KAI OIKONOMIKA, ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΟΙ ΟΦΕΛΟΥΝΤΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ SITE MAΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
September 11, 2018
ΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
September 11, 2018
Share

Από ένα ως τρία χρόνια πρέπει να περιμένουν

δικαιούχοι 360.000 συντάξεων, για να λάβουν τη σύνταξή τους. Η κύρια αιτία για αυτή την καθυστέρηση είναι η έλλειψη ρευστότητας των ασφαλιστικών ταμείων. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω της έλλειψης προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία που δεν αρκεί για να προωθήσει και να ολοκληρώσει την διαδικασία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, στην πιο δύσκολη θέση βρίσκεται το ΙΚΑ που έχει 152.000 συντάξεις σε αναμονή. Οι 75.000 αιτήσεις αφορούν κύριες συντάξεις και οι 78.000 αιτήσεις αναφέρονται σε επικουρικές συντάξεις. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον ΟΓΑ, καθώς υπάρχουν 60.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης σε αναμονή. Σχετικά με τον ΟΑΕΕ, υπολογίζεται πως 15.000 αιτήσεις βρίσκονται σε αναμονή και ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται μεταξύ 12 και 18 μηνών.

Όσοι περιμένουν την σύνταξή τους από το Δημόσιο χρειάζεται να περιμένουν από ένα ως δύο χρόνια, ενώ έχουν σωρρευτεί 30.000 αιτήσεις απονομής σύνταξης.