ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΚΩ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ»;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΚΩ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ»;
September 11, 2018
Share

Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας έχει κριθεί πως είναι καταχρηστική, όταν:

-η αξίωση του εργαζόμενου για την οποία γίνεται η επίσχεση αμφισβητείται ως προς το χρηματικό ποσό, ιδίως όταν ο μισθωτός αρνείται να συμπράξει στην εκκαθάριση της αμφισβητούμενης αξίωσης,

-η εργοδοτική παροχή που αξιώνει ο μισθωτός είναι ασήμαντη,

-η καθυστέρηση για την ικανοποίηση της αξίωσης δεν είναι μεγάλη,

-η αθέτηση εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσής του οφείλεται σε δυσπραγία και όχι σε υπαιτιότητα ή δυστροπία του,

-ο καθυστερούμενος μισθός που απαιτεί να του καταβληθεί δεν είναι άμεσα και επιτακτικά αναγκαίος για την διαβίωσή του,

-η επίσχεση εργασίας προκαλεί δυσανάλογη ζημία στον εργοδότη.