Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΗΓΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Κατ’ αρχήν, περιστατικά που ανάγονται στην σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου του εργοδότη δεν εμπίπτουν στην έννοια του σπουδαίου λόγου, αφού ο εργοδότης είναι αυτός που φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πορεία των εργασιών της επιχείρησης και επιβαρύνεται με τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Συνεπώς, δεν μπορεί να επιρρίψει ευθύνη στον εργαζόμενο για αυτό τον λόγο και είναι δύσκολο να αποδεσμευθεί από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχει συνάψει. Στην περίπτωση καταγγελίας, θα οφείλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβαση ως την λήξη της.